Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 07 2013

goss335

Kiedy masz zły humor i ktoś próbuje cię pocieszyć jedzeniem...

kiedy moj przyjaciel probuje pocieszyc mnie jedzeniem
Reposted fromKiro Kiro viawhattever whattever

February 05 2013

goss335
Jestem pod wrażeniem, kiedy mężczyzna pamięta co lubię. Nawet o drobnych rzeczach.
— albo kiedy pamięta co powiedziałam...
Reposted fromloveya loveya viaanuss anuss
goss335

February 03 2013

goss335
i ciekawe co mówisz, gdy ktoś pyta o mnie.
Reposted fromobliviate obliviate viaNatalia102541 Natalia102541

February 02 2013

goss335
Uśmiech bywa aktem męstwa, smutek to słabość i postawa zbyt wygodna.
Być radosnym i dobrym, kiedy świat jest smutny i zły, to dopiero odwaga.
— M. Musierowicz
Reposted fromlanza lanza viadeadairspace deadairspace
goss335
goss335
Gdyby.
Czy istnieje smutniejsze słowo?
— F. Therese
Reposted fromolewka olewka viadziubkowa dziubkowa
goss335
goss335
    – Dziś się bałem.
– Dziś?
– Tak. Bałem się, że cię stracę.

     
— 'król Lew' Mufasa i Simba.
Reposted frompiepszoty piepszoty viawerqq werqq
goss335
0565 39d3
Reposted fromsweetchocolate sweetchocolate viawerqq werqq
goss335
0403 7738
Reposted fromsoSad soSad viawhattever whattever
goss335
Uwielbiam wspominać sobie chwile spędzone z tobą.Te stare wiadomości i nasz uśmiech,kiedy tylko byliśmy blisko siebie.Myślę o tym każdego dnia
Reposted frombadalena badalena viaanuss anuss
goss335
Lekcja 1 

szczerość jest kwestią najwyższej wagi
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viaanuss anuss
goss335
Dużo mówię, jeszcze więcej planuje i praktycznie nic nie robię.
— True Story.
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli viaanuss anuss
goss335
5799 bd1d
Reposted frombomdia bomdia viaI-HAVE-NO-FACE I-HAVE-NO-FACE
goss335
Wygląd powinien przyciągnąć faceta do kobiety, a charakter zatrzymać.
— A.
Reposted fromlovemeorhateme lovemeorhateme viaslodziak slodziak
goss335
2297 4810
Reposted fromarmadillo armadillo viaslodziak slodziak
goss335
Reposted fromshashlyk shashlyk viaslodziak slodziak
goss335
3469 c69d
goss335
9399 6aef
Reposted fromrav rav viaslodziak slodziak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl